• CHÚNG TÔI LÀM GÌ
  CHÚNG TÔI LÀM GÌ

  Hoạt động của Trinh Foundation Australia là nhằm giúp đỡ những người Việt Nam lập ra ngành Trị Liệu Âm Ngữ và xem ngành này như là một ...

 • TÌNH NGUYỆN VIÊN
  TÌNH NGUYỆN VIÊN

  Bạn có thể giúp đỡ Trinh Foundation bằng nhiều cách – và bạn cũng không cần phải rởi khỏi đất nước, nếu bạn không muốn. Chúng tôi luôn tìm ...

 • CÔNG VIỆC HIỆN TẠI
  CÔNG VIỆC HIỆN TẠI

  TFA hợp tác với một số cơ sở giáo dục và viện lâm sàng trên khắp Việt Nam để thực hiện sứ mệnh mang ngành âm ngữ trị liệu đến Việt Nam ...

Mời gọi đơn xin

Cơ hội Nhận Tài trợ Dự án Phát triển
cho Chuyên viên Âm ngữ trị liệu người Việt đã tốt nghiệp

Mời gọi đơn xin

Trinh Foundation Australia (TFA) đang tìm kiếm đơn xin tài trợ từ những chuyên viên Âm ngữ trị liệu người Việt đã tốt nghiệp để hỗ trợ phát triển những dịch vụ, dự án hoặc nguồn tư liệu mới nhằm cải thiện hoặc đẩy mạnh việc hành nghề Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.

Nguồn vốn tài trợ hiện có

Mỗi dự án có thể lên đến 1.000 $AU. Những đơn xin nguồn vốn tài trợ cao hơn sẽ được xét duyệt dựa trên giá trị của dự án.

Các loại dự án

Đơn xin nên nhắm đến việc phát triển những mô hình dịch vụ mới, những sáng kiến hành nghề/thực hành lâm sàng, việc mua sắm thiết bị hoặc nguồn tư liệu lâm sàng, việc tổ chức các buổi hội thảo, việc xây dựng các nguồn tư liệu lâm sàng hoặc các nguồn tư liệu khác hoặc các đề xuất nghiên cứu nhằm thiết lập hoặc cải thiện dịch vụ Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.

Cách nộp đơn

1. Tham khảo Văn bản Hướng dẫn
2. Hoàn thành mẫu đơn xin của TFA
3. Đính kèm một ngân sách liệt kê theo từng khoản để nêu tổng kinh phí của dự án

4. Đính kèm bất kỳ thông tin bổ sung hoặc thông tin khái quát

Email đơn xin của bạn đến TFA: sue_woodward@ozemail.com

Hạn chót nộp đơn: 20 tháng 06 năm 2016

Để biết thêm thông tin

Sue Woodward:

sue_woodward@ozemail.com

Katie Walker-Smith:

kwalkersmith@yahoo.com.au

TIN TỨC

TFA ON FACEBOOK

TÌM NƠI TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có tổng cộng hơn 33 địa điểm làm việc của chuyên viên âm ngữ trị liệu và phòng khám âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.

Câu chuyện sau tốt nghiệp

Làm thế nào để 33 chuyên viên âm ngữ trị liệu mới tốt nghiệp tại Việt Nam giúp đỡ được những người có nhu cầu.

 • Một Ngày Đáng nhớ của Ông Điền
  Read more
  Một Ngày Đáng nhớ của Ông Điền
  Ông Điền hồi tưởng lại thời điểm nộp luận án của mình: “Ngày 7 tháng Mười hai năm 2020 là một ngày k...
 • Ông Điền trình bày một phần trong Luận văn Tiến sĩ của ông
  Read more
  Ông Điền trình bày một phần trong Luận văn Tiến sĩ của ông
  Chúc mừng ông Lê Khánh Điền (Ứng viên học vị Tiến sĩ, Đại học Newcastele, Úc) đã hoàn thành bài thuy...

Hỗ trợ