• CHÚNG TÔI LÀM GÌ
  CHÚNG TÔI LÀM GÌ

  Hoạt động của Trinh Foundation Australia là nhằm giúp đỡ những người Việt Nam lập ra ngành Trị Liệu Âm Ngữ và xem ngành này như là một ...

 • TÌNH NGUYỆN VIÊN
  TÌNH NGUYỆN VIÊN

  Bạn có thể giúp đỡ Trinh Foundation bằng nhiều cách – và bạn cũng không cần phải rởi khỏi đất nước, nếu bạn không muốn. Chúng tôi luôn tìm ...

 • CÔNG VIỆC HIỆN TẠI
  CÔNG VIỆC HIỆN TẠI

  TFA hợp tác với một số cơ sở giáo dục và viện lâm sàng trên khắp Việt Nam để thực hiện sứ mệnh mang ngành âm ngữ trị liệu đến Việt Nam ...

Chính sách Ngăn chặn Bóc lột, Lạm dụng và Quấy rối Tình Dục

Ban Giám đốc TFA đã ký kết Chính sách Ngăn chặn Bóc lột, Lạm dụng và Quấy rối Tình dục. TFA không khoan nhượng đối với mọi hình thức bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến công việc của chúng tôi. Mục đích của Chính sách là nhằm cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng và hướng dẫn thực tế để ngăn ngừa các hành vi bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dụng đồng thời bảo vệ, thúc đẩy và nâng cao phúc lợi và sự an toàn của những người dễ bị tổn thương trong việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi.

Tất cả các tình nguyện viên, nhân viên và cộng sự hiện tại được yêu cầu ký cam kết tuân thủ Chính sách trên và các đối tác của chúng tôi phải thừa nhận rằng họ cũng thi hành các chính sách tương tự. Chính sách sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

TIN TỨC

TFA ON FACEBOOK

TÌM NƠI TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có tổng cộng hơn 33 địa điểm làm việc của chuyên viên âm ngữ trị liệu và phòng khám âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.

Câu chuyện sau tốt nghiệp

Làm thế nào để 33 chuyên viên âm ngữ trị liệu mới tốt nghiệp tại Việt Nam giúp đỡ được những người có nhu cầu.

 • Một Ngày Đáng nhớ của Ông Điền
  Read more
  Một Ngày Đáng nhớ của Ông Điền
  Ông Điền hồi tưởng lại thời điểm nộp luận án của mình: “Ngày 7 tháng Mười hai năm 2020 là một ngày k...
 • Ông Điền trình bày một phần trong Luận văn Tiến sĩ của ông
  Read more
  Ông Điền trình bày một phần trong Luận văn Tiến sĩ của ông
  Chúc mừng ông Lê Khánh Điền (Ứng viên học vị Tiến sĩ, Đại học Newcastele, Úc) đã hoàn thành bài thuy...

Hỗ trợ