CÁC ĐƯỜNG TRUY CẬP HỮU ÍCH

www.culturaldiversity.com.au/

www.culturaldiversity.com.au/resources/multilingual-resources/communication-cards

các Uỷ ban đa ngôn ngữ - văn hoácủa IALP đã đưa ra một loạt câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về dịch vụ Ngôn ngữ trị liệu cho các nhóm đối tượng đa ngôn ngữ.

Bao gồm:

 

Các tài liệu trên cũng có sẵn ở trang web của IALP

Một trang web mới và hữu dụng là Vietslp.sdsu.edu

Dự án này nhằm giải quyết nhu cầu giao tiếp của người Việt Nam trên toàn thế giới thông qua việc tạo ra các nguồn thông tin trực tuyến.

Ba mục tiêu của dự án là:

 

  1. Cung cấp thông tin nền tảng về người học song ngữ Việt - Anh.
  2. Cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các công cụ đánh giá tiếng Việt dựa trên nghiên cứu
  3. Mở rộng khả năng cung cấp dữ liệu có sẵn với quá trình lĩnh hội ngôn ngữ mẹ đẻ-tiếng Việt.
     

Những nguồn truy cập tuyệt vời này hữu ích với các nhà Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam, cũng như các tình nguyện viên quốc tế.

Một nguồn tài liệu rất hay về giao tiếp và nuốt ở trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh u não đã được biên soạn bởi Đại học Sydney và được NHMRC phê duyệt vào năm 2020.

Hướng dẫn thực hành lâm sàng về quản lý giao tiếp và nuốt ở trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh U não ở trẻ em hoặc bệnh bạch cầu và được NHMRC phê duyệt.

https://www.sydney.edu.au/medicine-health/our-research/research-centres/neurokids-research-laboratory.html

Thông tin này cũng có thể xem bằng tiếng Việt.

LATEST NEWS

CURRENT WORK

GRADUATE STORIES