Dành cho chuyên viên trị liệu

Dưới đây là những đường truy cập đến các nguồn tài liệu hỗ trợ điều trị bằng tiếng Việt do các nhà Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam đã tốt nghiệp cung cấp.

Các tài liệu này do các sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam tạo ra. Các nguồn tài liệu này đều có sẵn để tải về miễn phí.

Các tài liệu này được phát hành thông qua giấy phép Creative Commons (CC-BY-NC)(https://creativecommons.org/licenses) – Thông tin có thể được chia sẻ rộng rãi và bất kỳ việc sử dụng hoặc điều chỉnh nào đều phải trích dẫn nguồn của Trinh Foundation Australia và không được sử dụng cho các mục đích thương mại.

Nếu bạn là nhà trị liệu đang làm việc với bệnh nhân người Việt Nam, hãy sử dụng các nguồn tài liệu bên dưới và cho chúng tôi biết liệu những nguồn tài liệu này có phù hợp với bạn hay không, bạn đã điều chỉnh tài liệu đó như thế nào và các phản hồi khác nếu có.

 

Oral hygiene & safe swallowing after stroke

Menu for People with Swallowing Difficulties

Using Augmentative and Alternative Communication (AAC) Strategies in the Classroom (12 mb PDF)

Language and Daily Routine

Tài liệu tham khảo cho bệnh nhân (Các chiến lược phát triển ngôn ngữ ở trẻ em)

Một nhóm thành viên quan tâm đến trị liệu Nhi (The Paediatric Special Interest Group) dành cho các chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu ở Việt Nam đã tạo ra các tài liệu tham khảo này cho bệnh nhân. Các tài liệu này bao gồm những chiến lược hỗ trợ phát triển ngôn ngữ ở trẻ em.

Những tài liệu này dành cho các gia đình có trẻ chậm phát triển ngôn ngữ hoặc rối loạn ngôn ngữ, kết hợp với sự lượng giá và can thiệp cụ thể dựa trên nhu cầu của trẻ.

Không phải tất cả các chiến lược đều phù hợp với mọi trẻ chậm phát triển/rối loạn ngôn ngữ. (Chỉ có bản tiếng Việt)

 

1. Sit on the floor – 1 Ngồi trên sàn nhà

2. Do it again – 2 Làm lại lần nữa ….và lần nữa

3. Let him be the boss – 3 Để con bạn làm sếp

4. Talk simply – 4 Nói chuyện đơn giản

5. Teach don’t test – 5 Hãy dạy, đừng kiểm tra

6. My turn your turn – 6 Tới lượt bố mẹ – Tới lượt con

7. Don’t bug me with questions – 7 Đừng làm con bực với những câu hỏi

8. Copy your child – 8 Bắt chước trẻ

9. Play like a child – 9 Chơi đùa như một đứa trẻ

10. Say what happens – 10 Nói về điều đang xảy ra

11. Give her time – 11 Dành thời gian cho con bạn

12. Make time for play – 12 Dành thời gian để chơi

 

Tờ thông tin

Được phát triển bởi các sinh viên Đại học Newcastle, với sự giúp đỡ của các nhà Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam.

Phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt:

 

Augmentative and Alternative Communication (AAC) (PDF)

Giao tiếp Tăng cường và Thay thế (AAC) (PDF)

Communication Impairment (PDF)

Khiếm khuyết Giao tiếp ở Việt Nam (PDF)

Downs Syndrome (PDF)

Hội chứng Down (PDF)

Stuttering (PDF)

Noi lắp (PDF)

Voice (PDF)

Giọng và Các Rối loạn Giọng (PDF)

 

Những ấn phẩm

Được phát triển bởi các sinh viên Đại học Newcastle, với sự giúp đỡ của nhóm Ngôn ngữ trị liệu tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Các dấu hiệu cảnh báo trong Sự phát triển của trẻ Giai đoạn sớm – ECDWS Brochure-English

Các dấu hiệu cảnh báo trong Sự phát triển của Trẻ Giai đoạn – ECDWS Brochure-Vietnamese

Phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chiến lược Hỗ trợ trẻ về Phát triển Giao tiếp

Pamphlet- 18months – Tập san – trẻ 18 tháng tuổi

Pamphlet- 3 years Tập san – trẻ 3 tuổi

Pamphlet -6 years Tập san – trẻ 6 tuổi

 

Các bài báo được dịch sang tiếng Việt

Được dịch từ Journal of Clinical Practice in Speech Language Pathology (Tạp chí thực hành lâm sàng trong ngành Ngôn ngữ trị liệu), tập 18, số 3, 2016. Với sự cho phép của Hiệp hội Ngôn ngữ trị liệu Úc

1. Sự khởi đầu cho các hợp tác nghiên cứu v i sự tham gia của những chuyên viên Âm ngữ trị liệu đầu tiên của Việt Nam.

atherton-et-al-jcpslp-vol-18-no-3-2016-vn

2. Những lợi ích về mặt chuyên môn và về mặt cá nhân của việc tình nguyện: Các góc nhìn từ các giám sát viên lâm sàng đối với học viên chuyên ngành Âm ngữ trị liệu Việt Nam tại Việt Nam.

mcallister-et-al-jcpslp-vol-18-no-3-2016-vn

3. HỰC TIỄN CÁC ĐỔI MỚI TỪ SỰ HÌNH THÀNH CỦA NGÀNH ÂM NGỮ TRỊ LIỆU TẠI VIỆT NAM : CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VIỆC ĐỊA PHƯƠNG HÓA

nguyen-et-al-jcpslp-vol-18-no-3-2016

4.Được dịch từ Tạp chí Nghiên cứu Lời nói, Ngôn ngữ và Thính giác (the Journal of Speech, Language and Hearing Research), Tập 62, số 5 năm 2019. Được sự cho phép của Hiệp hội Thính giác-Ngôn ngữ Hoa Kỳ (ASHA).

Identifying developmental language disorder in Vietnamese children pham-et-al-jslhr-vol-62-no-5-2019

5.Bản dịch của một bài báo được xuất bản bởi Taylor & Francis trong cuốn Lời nói, Ngôn ngữ và Thính giác (Speech, Language and Hearing) vào ngày 4 tháng 4 năm 2019, có sẵn trực tuyến:

VN Translation-‘Exploring, progressing and harvesting’. Participant experiences of engaging in speech-language pathology research within a cross-cultural setting.

 

Đạo đức và thực hành trong Ngôn ngữ trị liệu

Video và sách bài tập trên trang này được thiết kế để các nhà Ngôn ngữ trị liệu cũng như các chuyên viên khác sử dụng để hỗ trợ những người có khó khăn trong giao tiếp và nuốt ở Campuchia, Ghana và Việt Nam.

Bấm vào đây để xem về Đạo đức lâm sàng trong Ngôn ngữ trị liệu.

LATEST NEWS

CURRENT WORK

GRADUATE STORIES